Quy định & Điều lệ

Khoảng thời gian quy định

 

 • Thời gian giới hạn với nội dung chạy Marathon 42,2 km: là 07 giờ
 • Thời gian giới hạn với nội dung chạy Marathon 21,1 km: là 05 giờ
 • Thời gian giới hạn với nội dung chạy Marathon 10 km: là 03 giờ
 • Những VĐV không hoàn thành chặng đua trong khoảng thời gian quy định, phải theo sự hướng dẫn của trọng tài và lên xe của BTC để đưa về điểm đích.

Quy định

 

 1. Không chạy qua tất cả các thảm tính giờ sẽ dẫn đến kết quả KHÔNG HOÀN THÀNH (DNF)
 2. Hãy đến sớm 30 phút trước thời gian xuất phát.
 3. Không được thay đổi, sửa đổi, gấp lại hoặc làm nhàu nát bảng số. (Không gỡ bỏ thiết bị tính thời gian)
 4. Ghim kẹp ở 4 góc phía trước bảng số bib và không được che bảng số bib.

Một vài ghi chú

 

 1. Hãy bỏ rác vào thùng rác.
 2. Tiếp tục chạy lên một chút sau khi qua vạch về đích.
 3. Di chuyển sang trái nếu bạn muốn chạy chậm lại.
 4. Tại trạm y tế, hãy ra hiệu cho tình nguyện viên để thông báo nhu cầu của bạn.
 5. Không chạy ngang hàng quá hai người.
facebook
instagram