Registration fees

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ – REGISTRATION INFORMATION:

Cự ly/Distance 01/08/2019 (24h) 02/08-31/08/2019 01/09/2019-29/02/2020 01/03-31/03/2020
Super Early Bird Early Bird Regular Late
42.195 km Sold out! Sold out! 2,550,000 3,060,000
21.0975 km Sold out! Sold out! 2,250,000 2,700,000
12 km Sold out! Sold out! 1,650,000 1,980,000
06 km Sold out! Sold out! 1,250,000 1,500,000

– Thay đổi cự ly: Phí thay đổi cự ly là 250.000 VND –

– Distance change: The modification fee is 250,000 VND

Ví dụ:

  • Tăng cự ly (từ 12km lên 21.0975km) VĐV phải đóng tiền chênh lệch cự ly + 250.000 VND cho phí thay đổi.
  • Giảm cự ly (từ 21.0975km xuống 12km) VĐV đóng 250.000VND đối với phí thay đổi. Phí chênh lệch giữa 2 cự ly sẽ không được hoàn trả. 

For example:

  • If you want to increase the distance from 12km to 21.0975km, you must pay a 250,000 VND change fee in addition to the price difference between the 2 distances.
  • If you want to reduce the distance (from 21.0975km to 12km), you must pay a 250,000 VND change fee. The price difference between the 2 distances will not be refunded.

– Thay đổi vận động viên: Phí thay đổi VĐV là 250.000 VND: Bạn có thể chuyển suất đăng ký cho vận động viên khác và thông báo cho Ban Tổ chức.

– Athlete change: The modification fee is 250,000 VND

LƯU Ý VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

  • Phản hồi email xác nhận và cc tới support@racejungle.com để thực hiện yêu cầu thay đổi. Thay đổi thông tin không tính phí: Tất cả những thay đổi về size áo hoặc điều chỉnh số điện thoại. Mọi thay đổi cần gửi trước ngày sự kiện diễn ra tối thiểu 30 ngày làm việc. Reply the confirmation email and cc to support@racejungle.com to make change request. All changes in shirt size or phone number adjustment is free but should be sent to support@racejungle.com 30 business days before race-day.
  • Mỗi đăng ký chỉ được thay đổi 1 lần duy nhất. Each registration can be changed only once
  • Không hỗ trợ hoàn huỷ vé. No refund support is provided in any case.

ĐĂNG KÝ NHÓM 20 TRỞ LÊN, GIẢM GIÁ 10% VUI LÒNG XEM TRÊN CỔNG ĐĂNG KÝ 123GO.

10% discount at the time of registration for groups of 20 people or more, PLEASE GO TO 123GO.

– Khách hàng có nhu cầu viết hoá đơn giá trị gia tăng (VAT) vui lòng gửi phản hồi thư xác nhận và cc email về địa chỉ: support@racejungle.com. Hóa đơn VAT sẽ được phát hành trong vòng 20 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện.

– Customers who want to get VAT invoice may send a request to email support@racejungle.com. VAT invoices will be issued within 20 working days after the end of the event.

facebook
instagram