5KM

  • Xuất phát từ phố cổ thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn đến điểm 2,5km, chạy quay trở lại về đích (điểm xuất phát và về đích tại huyện Đồng Văn).
  • Thời gian xuất phát dự kiến lúc 7h45 (ngay sau tổ chức xong Lễ Khai mạc), giới hạn trong 1 tiếng.
facebook
instagram