6KM

  • Xuất phát từ Sân vận động huyện Mèo Vạc. Start at Meo Vac district Stadium.
  • Chạy theo hướng QL4C đi Cao Bằng được 2km thì rẽ trái vào Thung lũng Đá tuyệt đẹp, chạy theo đường hướng về Khâu Vai, sau đó rẽ trái vào đường DT217 theo hướng về trung tâm thị trấn và về đích tại Sân vận động huyện Mèo Vạc. Run toward QL4C to Cao Bang for 2km, turn left to get into the beautiful Stone Valley, follow the road toward Khau Vai, then turn left onto DT217 toward the town center and finish at Meo Vac District Stadium.
facebook
instagram