42KM Marathon

  • Điểm xuất phát và đích tại Trung tâm thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn:
  • Lộ trình đường chạy: Từ điểm Xuất phát trước Phố cổ thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn chạy đến thị trung tâm thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, chạy quay trở lại huyện Đồng Văn (điển xuất phát ban đầu – đích).
  •  Lịch trình sự kiện: Thời gian xuất phát lúc 5h, giới hạn trong 7 tiếng;
hgm-hinh-anh-42km-route-alll-05-03
facebook
instagram