10KM Mini Marathon

  • Xuất phát từ phố cổ thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn đến điểm 5km, chạy quay trở lại về đích (điểm xuất phát và về đích tại huyện Đồng Văn).
  • Thời gian xuất phát dự kiến lúc 7h30 (ngay sau tổ chức xong Lễ Khai mạc), giới hạn trong 3 tiếng.
hgm-route-alll-05-01
facebook
instagram